Heidelberg Materials Miljø - en viktig del av løsningen

Heidelberg Materials Miljø samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i norsk sementproduksjon. Løsningen medfører en viktig positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.