Visjon

Renor leverer omlag 70 000 tonn avfallsbasert brensel, produsert på en sikker og miljøriktig måte i moderne anlegg som er under kontinuerlig forbedring.

Vårt konsept for gjenvinning bidrar til å løse avfallsutfordinger i samfunnet på en sikker og miljøriktig måte, slik at farlige miljøgifter fjernes fra kretsløpet, samtidig som at avfall til deponi reduseres. Brenselet Renor produserer erstatter fossile brensler som energi i Norcems sementproduksjon. 70 000 tonn alternativt brensel tilsvarer ca. 38,5% av Norcems totale energibehov.

Renor bidrar til å spare ikke fornybare ressurser, reduserer karbonavtrykket til sement som byggevare, redusere energikostnader, og senker kvotepliktige utslipp av CO2 i produksjon av sement.

Renors konsept sikrer norske industriarbeidsplasser.

Vi er stolte av å bidra til Norcems visjon om CO2-nøytrale betongprodukter i 2030.

Forretningside

Renors forretingsidè: Bearbeide farlig avfall til alternativt brensel.

Renors konsept for behandling av farlig avfall er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.

Jarle Haugedal

Adm. Direktør

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge