Kvalitet og miljø

Helse og sikkerhet
Satsing på helse og sikkerhet er en integrert del av vår virksomhet og en del av våre forpliktelser til en bærekraftig utvikling.

Leverandører og underleverandører som engasjeres skal ha en standard på HMS i hht til lover og forskrifter.
Vi forplikter oss til å legge til rette for trygge og helsefremmende arbeidsforhold for å forebygge arbeidsrelatert skade og nedsatt helse, og som er egnet for våre formål, størrelse og kontekst og de spesifikke arbeidsmiljørisikoene og arbeidsmiljømulighetene som foreligger gjennom;

 • fastsettelse av mål for arbeidsmiljø
 • forpliktelse til å oppfylle lovfestede krav og andre krav
 • forpliktelse til å eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer
 • forpliktelse til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for arbeidsmiljø
 • forpliktelse til konferering og deltagelse fra arbeidstakere og arbeidstakernes representanter
 • kunnskap om håndtering av avfall, teknisk utvikling, oppdaterte rutiner, systematiske risikovurderinger og gode velferdsforhold
 • fokusere på hvordan vår virksomhet påvirker storsamfunnet, våre omgivelser og hindre at den er til sjenanse
 • å vektlegge arbeidsplassen som givende overfor de ansatte, arbeide sammen som partnere og fremme utvikling og ansvar

Mijø
Vårt mål er en stabil og bærekraftig utvikling med fokus på beskyttelse av miljøet. Beskyttelse av miljøet omfatter ansatte, lokalsamfunn, kunder og fremtidige generasjoner. Miljømessig utvikling er viktig for å opprettholde en bærekraftig utvikling og god infrastruktur. Rammene for fastsettelse av miljømål skal;

 • være egnet for formålet og konteksten i vår virksomhet, inkludert type, skala og miljøeffekt av aktiviteter, produkter og tjenester
 • omfatte et engasjement i beskyttelse av miljøet, inkludert forebygging av forurensning og andre forpliktelser som er relevante for vår kontekst og våre tillatelser
 • omfatte engasjement for å overholde samsvarsforpliktelser
 • omfatte engasjement i kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for miljø for å for å forbedre miljøprestasjonen

Energi
Gjennom etablerte energistyresystemer skal vi søke å:

 • spare energi og andre naturressurser
 • arbeide aktivt med energieffektiviseringstiltak

Renor har sikret at en eventuell nedbygging/nedleggelse av virksomheten ivaretar krav fra norske myndigheter for tilbakeføring av grunn til tilfredsstillende nivå, samt at mottatt avfall får nødvendig sluttbehandling gjennom sin finansielle garanti.

Jarle Haugedal

Adm. Direktør

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge