Jobbe hos oss ?

Er du motivert og klar for å ta ansvar?
Velkommen til å bygge framtiden sammen med oss!

Heidelberg Materials Miljø ble etablert i 1981, og het da Renor. I dag er vi et heleid datterselskap av Heidelberg Materials Norge, og er Norges ledende selskap for behandling av organisk farlig avfall. Vi avgifter kretsløpet, samtidig som problemavfall behandles trygt til nyttig brensel. Brenselet erstatter store mengder fossilt kull i produksjonen ved Brevik sementfabrikk. Det alternative brenselet bidrar til bærekraftig sementproduksjon med store utslippsreduksjoner av klimagasser.

Vi er sirkulær økonomi i praksis.

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene