Kurs om farlig avfall

Kunnskap er svært viktig når det handle om farlig avfall.

Vi bidrar til å heve kompetansen hos våre kunder ved å holde kurs innen temaet farlig avfall. Her går vi gjennom de aller viktigste temaene som man må kunne når man skal håndtere farlig avfall, og dekker både de teoretiske og praktiske behovene.

Renor holder kurs med høyt faglig innhold. Farlig avfalls-kurs er særlig rettet mot personer i bedriften som har ansvar for håndtering av dette.
Vi tilrettelegger gjerne kurs, og tilbyr ulike teoretiske og praktiske kursmoduler, tilpasset deltakernes forkunnskaper og behov.

Våre kurs inneholder nå også opplæring og informasjon om digital avfallsdeklarering, www.avfallsdeklarering.no

Forespørsel om kurs, send mail til renor@renor.no