Heidelberg Materials Miljø Brevik

Heidelberg Materials Miljø Brevik er et av Europas mest avansert forbehandlingsanlegg for organsisk farlig avfall. Det er bygget med fokus på de strengeste krav til HMS, og fremstår i dag som en moderne kjemibedrift. Anlegget har meget erfarne medarbeidere med bred innsikt i behandling av farlig avfall.

Anlegget i Brevik tar imot de fleste typer farlig avfall i bulk, tank, fat eller IBC-containere, også småkolli maling for behandling i en egen produksjonslinje. Her blir avfallet sendt gjennom et prosessanlegg som produserer tre typer brensel; to typer fast og ett flytende. For å danne et optimalt brenselprodukt blir det fast brenselet blandet med treflis. Brenselet blir så fraktet over til Heidelberg Materials Brevik sementfabrikk. Anlegget i Brevik ligger rett ved siden av sementfabrikken, som gir en svært kort transportvei.

Laboratorium i Brevik

Vi har et avansert laboratorium som gjennomfører alle nødvendige analyser for kontroll og kvalitetssikring av innkommet og ferdig forbehandlet avfall

Vår tillatelse og kontrollrapporter finner du på www.norskeutslipp.no

Jarle Haugedal

Adm. Direktør

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene