Egne behandlingsløsninger

Vi er opptatt av å utvikle nye måter å behandle farlig avfall på, og har en av Europas mest avanserte behandligsløsninger for organisk farlig avfall.

På våre to anlegg i Aurskog og i Brevik tar vi i mot, håndterer og omdanner  ulike fraksjoner av problemavfallet til samfunnsnyttige produkter, og stadig flere avfallstyper kan behandles i våre anlegg.