Stadig mer av det farlige avfallet blir gjenvunnet. Der materialgjenvinning ikke er mulig, er vår energigjenvinningsløsning den beste løsningen. Endrede holdninger gir også muligheter for ombruk.

Stadig flere avfallstyper endrer status fra avfall til produkt, og kan brukes på nytt før de tas ut av kretsløpet. 

Sted

Renor ()