Lokal miljøpåvirkning

Det er viktig for oss at vår aktivitet ikke er til skade for nærmiljøet. Derfor har Heidelberg Materials Miljø bygget opp en beredskap internt som kan settes inn om man får uønskede hendelser ved ett av våre anlegg. Vår beredskapsorganisasjon trener jevnlig på forskjellige scenarioer, slik at man er forberedt om noe uventet skulle oppstå.  Våre anlegg er også utstyrt med passive systemer for bekjempelse av brann, eksplosjon eller større lekkasjer.  

Innenfor grensene

Våre anlegg har analyseprogrammer der det gjennomføres både kontinuerlig og stikkprøvekontroller av både luft, vann og sedimenter rundt bedriften for å kunne dokumentere at man ikke har utslipp over tillatte grenseverdier gitt i tillatelser fra myndighetene. 

"Not in my backyard"

Ved Heidelberg Materials Miljøs største anlegg i Brevik er det formalisert jevnlige møter der man går gjennom planer bedriften har for endringer i forhold til nåværende drift. Dette kan for eksempel forekomme hvis vi investerer i ny teknologi.