Ukjent avfall?  - Vi tar oss av det!

Kontakt oss for kjemikertjenester

Kjemikerbistand

Dette er en tjeneste hvor vi sender en av våre kjemikere ut til kunden.
Da vil kjemikeren gå igjennom avfallet, analysere, sortere og klassifisere, og til slutt emballere/pakke avfallet forskriftsmessig.
Renor kan tilby en totalpakke som består av kartlegging, opprydding, prøvetaking, analysering, klassifisering, deklarering og merking av farlig avfall.

Transport og sluttbehandling av kundens farlige avfall inngår også i pakken, samt leveranse av nødvendig og godkjent emballasje og utstyr for sikker og miljømessig riktig mellomlagring av kjemikalier og farlig avfall.

Kjemikertjeneste kan man også ha som en fast ordning, med for eksempel fire faste besøk i året, eller det kan bestilles etter behov.

Kontakt markedsavdelingen for et tilbud

Tone Delerud

Logistikk koordinator

Heidelberg Materials Miljø AS Kompveien 1353
1930 Aurskog
Norge