Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Heidelberg Materials Miljø AS kommer inn under kravene i §§ 2 og 3 i Åpenhetsloven og er pliktig til å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger etter § 5 i loven.

Heidelberg Materials Miljø har etablert skriftlige retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er forankret og behandlet i HM Miljø sitt styre og er beskrevet i ledelsessystemet. Loven er samsvarsvurdert i hht krav i sertifiserte standarder.

Heidelberg Materials Miljø har felles konserninterne rutiner som beskriver Etiske retningslinjer (Code of business Conduct). Virksomheten har gjennom sine interne rutiner etablert system for å håndtere henvendelser relatert til Åpenhetsloven.

Hele vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjennomført etter åpenhetsloven finner du til høyre. 

Jarle Haugedal

Adm. Direktør

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge

Downloads