Sorterings- og emballasjeguide

Renor har utarbeidet en sorterings- og emballasjeguide.

Denne guiden er laget slik at man skal få en optimal håndtering av avfallet gjennom hele verdikjeden. 
Den sparer også alle kunder, operatører og sluttbehandlere for potensielle skader på folk og eiendom, ekstra kostnader og redusert kapasitet. 

Downloads