Jobbe hos oss?

Renor ble etablert i 1981 og er i dag et heleid datterselskap av Norcem. Renor er Norges ledende selskap for behandling av organisk farlig avfall. Vi avgifter kretsløpet, samtidig som, problemavfall behandles sikkert til nyttig brensel. Brenselet erstatter store mengder kull i produksjon av sement. Det alternative brenselet bidrar til en bærekraftig sementproduksjon med store utslippsreduksjoner av klimagasser. Renor er sirkulær økonomi i praksis.