Heidelberg Materials Miljø Aurskog

Vårt anlegg på Aurskog mottar, sorterer, klassifiserer all type farlig avfall fra både industri- og kommunekunder.

Våre ansatte har høy kompetanse, både faglig og erfaringsmessig. Vi har kjemiingeniører og fagarbeidere innen gjenvinningsfaget, og alle våre nyansatte går gjennom grundig opplæring med stor vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Anlegget har landets eneste behandlingsanlegg for gjenvinning av brukte oljefiltre.
Her kvernes filtrene, hvor spillolje og papir etterhvert blir til alternativt brensel, og metallet går til materialgjenvinning. Brannslukningsapparater blir demontert, tømt og metallet blir sendt til materalgjenvinning.

Vi har også et mottaksanlegg for spillolje.

Anlegget på Aurskog har gjennomgått en total forandring de siste årene. I dag oppfyller anlegget alle krav gitt av Miljødirektoratet, og det arbeides kontinuerlig med ytterligere forbedringer. Dagens anlegg gir bedre arbeidsforhold for de ansatte, og gir bedre skjerming mot fylkesvei 170. En støpt plate under anlegget har fall slik at alt overflatevann fra bedriftens områder renner mot kum og oljeutskillere, dette gir mindre fare for spill. Det er branndeteksjon på alt avfall, bedre intern logistikk, lettere for lastebiler å komme inn på anlegget og mye av området er under tak.

Heidelberg Materials Miljø Aurskogs tillatelse og kontrollrapporter finner du på www.norskeutslipp.no

Cathrine Årstad Olsen

Daglig leder Renor Aurskog

Heidelberg Materials Miljø AS Kompveien 1353
1930 Aurskog
Norge

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene