Sikkerhetsinformasjon

Heidelberg Materials Miljø, avdeling Aurskog og avdeling Brevik er begge omfattet av «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)».

Heidelberg Materials Miljø Aurskog, omfattes av forskriftens § 6 og Heidelberg Materials Miljø Brevik, omfattes av forskriftens § 9.

Begge anlegg har sendt inn Sikkerhetsrapport som gjelder for meldeplikten, og har utarbeidet sikkerhetsinformasjon.


 

Birte Hartvedt

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge