Heidelberg Materials Miljø mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon.

Heidelberg Materials Miljø er et heleid datterselskap av Heidelberg Materials Sement Norge, og inngår i det internasjonale byggematerialkonsernet Heidelberg Materials. Vi er organisert gjennom to driftssteder, hvorav Miljø Aurskog foretar innsamling og forbehandling av farlig avfall, mens Miljø Brevik har mottak og produksjon av farlig avfall frem til ferdig brensel. Brenselet brukes av Heidelberg Materials Brevik sementfabrikk som energi under produksjon av sement, og som erstatning for fossilt brensel.

Vårt hovedkontor ligger på Aurskog. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Jobbe hos oss ?

Jobbe hos oss ?

Heidelberg Materials Miljø Aurskog

Les mer om Miljø Aurskog

Heidelberg Materials Miljø Brevik

Les mer om Miljø Brevik

Visjon

Les mer