Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen.  Det aller meste av det farlige avfallet i Norge blir forsvarlig behandlet og leveres til godkjent behandling, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Egne behandlingsløsninger

Les mer

Farlig avfall

Les mer

Gjenvinning

Les mer