Sertifiseringer og tillatelser

Renor er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015,  NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 45001:2018. Dette betyr at vi har etablert et ledelsessystem som oppfyller sertifiseringskravene til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet innenfor virksomhetsområdene innsamling, kontroll, behandling, lagring, brenselsproduksjon og videredistribusjon av alle typer avfall.

Birte Hartvedt

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge

Downloads